Thi HSK trên máy tính ở đâu Hà Nội

Tại Hà Nội có hai địa điểm thi HSK là Đại học Hà Nội và Đại học Ngoại ngữ- Đại học Quốc gia Hà Nội,…