Review Rút gọn biểu thức 4 4 4 4 4 aba ab aabab với ab 0 ta được kết quả là

Mẹo Hướng dẫn Rút gọn biểu thức 4 4 4 4 4 aba ab aabab với ab 0 ta được kết quả là 2022 Bùi Quỳnh …