Review Cho mạch điện như hình vẽ nguồn điện có e=12v và có điện trở trong r=0 5

Mẹo Hướng dẫn Cho mạch điện như hình vẽ nguồn điện có e=12v và có điện trở trong r=0 5 Mới Nhất Ho…