Review Tại sao plasmid là yếu tố giới tính của vi khuẩn

Kinh Nghiệm Hướng dẫn Tại sao plasmid là yếu tố giới tính của vi khuẩn Mới Nhất Hà Huy Tùng Nguyên…