Ngấn bể là gì

Câu " Sau trận bão, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kính lau hết mây hết bụi." thuộc kiểu …

vững vàng, kiên định là gì

Trong bài viết "Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào mộ…

Khuyến nghị trung lập là gì

Việc chuyển sàn lên HOSE sẽ là yếu tố tâm lý tích cực trong ngắn hạn, tuy nhiên HVN sẽ chỉ đáp ứng …

It's about là gì

Its /ɪts/: của nó. Thông báo: Tổng khai giảng khoá học online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật , tương tác trự…

Nhân viên phục vụ cafe tiếng Anh là gì

Đối với thời buổi kinh tế bùng nổ này Việt Nam đã đón nhận rất nhiều các đợt khách quốc tế cũng như…

Detach database là gì

Tôi có một cơ sở dữ liệu và muốn di chuyển các tập tin .mdfvà .ldfđến một vị trí khác. Nhưng tôi kh…

Khco3 đọc là gì

Cho các chất có công thức hóa học sau: Fe(OH)3, FeCl2, HCl, FeO, KHCO3, H2S, NaOH, CaO, H2SO4, BaSO…

o.f là gì 18+

C18 là gì? Bạn đang tìm kiếm ý nghĩa của C18? Trên hình ảnh sau đây, bạn có thể thấy các định ngh…

Ban nội dung là gì

Ban truyền thông là một ban vô cùng quan trọng trong công ty cũng như trong bất cứ một tổ chức nào,…

Từ trong tiếng Anh đọc là gì

Cách đọc phiên âm và quy tắc đánh vần trong tiếng anh Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu và sử dụng …

Vui lòng tiếng Anh là gì

Ý nghĩa của từ khóa: pleasing English Vietnamese��������������������������…